Besøg og observationer

 

Overblik før, under og efter besøget

Besøgskortet giver adgang til alle de data og funktioner, konsulenten skal bruge under besøg i butikken. Herfra åbnes Kundekortet med stamdata og kontaktdata plus historik om butikken, inkl. salg-ud (scannerdata), salg-ind og besøgshistorik.

Derudover kan konsulenten (på iPad) inden besøget se: Butiksstatistik (grafer) og Butiksinformation (f.eks. Bonus- og samhandelsaftaler) i PDF format.

Fra besøgskortet registreres ordrer og observationer. Observationer danner efterfølgende grundlag for dialog med grossist og kæde.

Der er mange muligheder for butiksobservationer – Her er nogle eksempler:

  • Observationer (svar pr. besøg)
  • Butiksprofil (svar på faste spørgsmål)
  • Distribution (produkt på display/hylde?, pris ok?)
  • Billeder af hylder/udstillinger
  • Kampagnedeltagelse
  • Udlånt udstyr
  • Demonstrationer

Opdragsgivere og andre interessenter kan efterfølgende se billeder af butiksudstillinger på adgangskontrollerede internetsider.