Konsulenten

Brugervenligt overblik for konsulenten

Med MediaplusCRM (til PC) eller fmcgCRM (iPad/iPhone) får du som konsulent et brugervenligt overblik over kunder, sortimenter, kampagner, præsentationer, besøg, observationer, billeder fra butik, salgInd og salgUd.

Arbejdet er færdigt, når dagens resultater er synkroniseret til server. Slut med manuelt udfyldte ordresedler og kreditnotaer. Slut med manuelt udfyldte dagsrapporter. Slut med kundekort på papir.

Salgstursoplæg præsenteres direkte fra skærmen.

Besøgskortet guider dig gennem besøget via kæde/butiks specifikke opgaver. Dialog med butikken om salgsnyt pr. kæde, kampagner og salgUd understøttes via effektive oversigter.

Besøgsstatistikken viser ikke-besøgte butikker på salgsturen og resterende besøg i forhold til besøgsmålsætning.

Der er også mulighed for: Fraværsregistrering, dagssummering, KM-regnskab, billeder fra udstillinger eller space samt salgsturspræsentationer mm.